English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
005577 Sundet Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005782 Bulia Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005575 Dale Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005576 Håtveitåi Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005783 Mjågeto Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005579 Onstad Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
036824 Skarstjønn Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005696 Stordale Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005715 Sundsodden Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005578 Søftestad Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005769 Veneli Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

11

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008499 Buvatnet Ikke vurdert Glimmermineraler
008528 Modølsfjell Ikke vurdert Silika
008500 Svåheii 2 Ikke vurdert Glimmermineraler
008501 Svåheii 3 Ikke vurdert Glimmermineraler

Antall forekomstområder :

4

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
034143 Treungen Ikke vurdert Murestein

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

16


Denne utskriften ble generert 27.11.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse