English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Porsgrunn kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
005728 Eggholmen Ikke vurdert Energimetaller (U,Th)
005726 Rødskjeret Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

2

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008481 Bjørntvet Regional betydning Karbonatmineraler
008488 Dalen Nasjonal betydning Karbonatmineraler
008476 Kjørholdt Nasjonal betydning Karbonatmineraler
008519 Saltbua Liten betydning Karbonatmineraler
008484 Hovet Ikke vurdert Karbonatmineraler
008518 Rødseter Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

6

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
013132 Auen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009587 Bassebu Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014823 Gaukåsen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

3


Antall forekomstområder totalt:

11


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse