English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Skien kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
005730 Bolvik Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005607 Breigangen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005752 Glasergruvene Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005609 Kreppamyr Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005612 Langgangen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005750 Lille ulvskollen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005625 Røra Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005748 Bjordamsbekken Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005779 Blæsa Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005749 Bruberggangen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005742 Bruddskjær Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005605 Einaren Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005621 Flittig pike Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005592 Gjærumtjern Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005591 Grasdalen Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005606 Gulset Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005743 Hoppefjell Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005778 Kalvelifjellet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005611 Kvernhusbekken Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005731 Kåsa Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005725 Lakåsene Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005624 Larønningen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005777 Løntjern Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005745 Magnetkollen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005599 Mastdalen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005604 Meierkollen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005620 Meisholt Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005744 Moelva Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005747 Prebkollen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005622 Risingskogen skjerp Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005608 Rødgangen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005614 Røymyr Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005617 Sandåa Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005746 Seiersteinskollen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005780 Skridua Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005615 Stigeråsen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005618 Stulen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005603 Tangeråsen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005619 Teigen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005727 Torsberg Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005616 Trollfiske Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005623 Trolsåsen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005751 Ulvskollen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005600 Vassdalsknatten Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005602 Vassdalsknatten Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005601 Vassdalsknatten Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005613 Ødegården Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005590 Øygarden Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005610 Åletjern Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
019508 Fossum jernverk Not Assessed Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

50

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008502 Gjerpen Ikke vurdert Andre industrimineraler
039258 Haukaråsen Not Assessed Andre industrimineraler
019062 Meltveit Liten betydning Feltspat
038650 Brennseter Not Assessed Andre industrimineraler
019043 Elset Ikke vurdert Karbonatmineraler
039253 Flittig pike Not Assessed Andre industrimineraler
019506 Hentia Ikke vurdert Karbonatmineraler
039254 Meisholt Not Assessed Andre industrimineraler
008533 Skogsrød Ikke vurdert Karbonatmineraler
039252 Teigen Not Assessed Andre industrimineraler
008534 Venstøp Ikke vurdert Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

11

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009590 Knapnæring Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009593 Flakvarp Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

2


Antall forekomstområder totalt:

63


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse