English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Notodden kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
005768 Bolkesjø Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005762 Dalskåta Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005407 Glittenberg Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005405 Hollaåsen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005406 Høymyr Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005401 Kvammen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005402 Lonmyra Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005399 Lønnevikstulen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005398 Nisi Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005397 Reisjåvatn Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005404 Rekå Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005411 Simonesvihus Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
005413 Solli Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005400 Sponbekkdal Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005767 Sætre Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005432 Venelund Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005408 Yli Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005409 Bergskot Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005546 Hjuksebø Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005416 Kikedalen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005389 Rakketjern Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005410 Ramberg Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005388 Romestul Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005403 Sauarlia Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

24

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008523 Kvitberget Liten betydning Silika
008522 Simones Liten betydning Silika
008515 Damtjern Ikke vurdert Feltspat
008517 Nåtterstrengen Ikke vurdert Feltspat
008524 Strand Ikke vurdert Silika
008516 Trihyrnevatnet Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

6

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
013160 Grasbott Ikke vurdert Skifer og hellestein

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

31


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse