English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Nome kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
005739 Søve Ikke vurdert Spesialmetaller (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE)
005596 Fen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005598 Fen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005597 Fen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005595 Fen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005594 Fen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005593 Fen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005738 Holla Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005420 Kjelddalen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005421 Kåsene Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005740 Vesthagen Ikke vurdert Energimetaller (U,Th)

Antall forekomstområder :

11

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008395 Søve apatitt Ikke vurdert Andre industrimineraler

Antall forekomstområder :

1

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

12


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse