English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Midt-Telemark kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
005412 Haukedal Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005415 Kringsås Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005714 Lauvhaug Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005414 Roem Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005737 Roligheten Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005417 Tveiten Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005713 Bortetjønnlia Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005418 Breidkvam Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005775 Bruskor Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005469 Gvanntjønn Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005423 Liaslåtten Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005422 Liaslåtten Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005425 Myrland Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005424 Myrland Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005736 Ransvik Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005419 Årnes Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

16

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008521 Hogsrud Liten betydning Silika
008383 Kåsa Ikke vurdert Feltspat
008520 Kåsa Ikke vurdert Silika
008384 Rennetjern Ikke vurdert Glimmermineraler

Antall forekomstområder :

4

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
018584 Hegna Ikke vurdert Sandstein og konglomerat

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

21


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse