English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Risør kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
005280 Barmen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005281 Barmen-2 Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005282 Barmen-3 Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005275 Dalsvatnet Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005279 Ekorndalen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005276 Hiåsen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005353 Hosås Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005354 Kranskogen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005283 Moensknuten Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005285 Nevlungvatnet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005284 Rønningsåsen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

11

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008344 Helleknuten Liten betydning Grafitt
008327 Bråtane Ikke vurdert Feltspat
008335 Eidet Ikke vurdert Andre industrimineraler
008313 Eidet Ikke vurdert Feltspat
008321 Fransåsen Ikke vurdert Feltspat
008329 Frøyna Ikke vurdert Feltspat
008328 Geitåsen Ikke vurdert Feltspat
008343 Glupe Ikke vurdert Andre industrimineraler
008338 Hasdal Ikke vurdert Andre industrimineraler
008339 Hasdal Ikke vurdert Andre industrimineraler
008342 Heiberg Ikke vurdert Andre industrimineraler
008337 Hiåsen Ikke vurdert Feltspat
008325 Hjembu Ikke vurdert Feltspat
008322 Lindstøl Ikke vurdert Feltspat
008331 Narvika Ikke vurdert Silika
008326 Rød Ikke vurdert Feltspat
008341 Sivik Ikke vurdert Silika
008323 Skjelsøy Ikke vurdert Feltspat
008314 Skuggestøl Ikke vurdert Feltspat
008330 Skutodalen Ikke vurdert Silika
008340 Stamsøy Ikke vurdert Andre industrimineraler
008324 Stuøya Ikke vurdert Feltspat
008345 Vasstø Ikke vurdert Andre industrimineraler
008346 Øygardsmyr Ikke vurdert Feltspat
008320 Åmland Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

25

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

36


Denne utskriften ble generert 01.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse