English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Grimstad kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
005197 Haneto Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005196 Koksnes Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
005177 Bjørkoselva Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005195 Hasledalen Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
005201 Herøya Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005202 Homborøya Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005200 Hove Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005198 Lia Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005176 Melkegrunnheia Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005199 Molland Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005203 Tønnesøvatnet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

11

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008191 Bjørkos Ikke vurdert Feltspat
008187 Herøya Ikke vurdert Karbonatmineraler
008206 Landvikvatnet Ikke vurdert Andre industrimineraler
008208 Landvikvatnet Ikke vurdert Andre industrimineraler
008207 Landvikvatnet Ikke vurdert Andre industrimineraler
008205 Landvikvatnet Ikke vurdert Andre industrimineraler
008204 Landvikvatnet Ikke vurdert Andre industrimineraler
008186 Maløya Ikke vurdert Karbonatmineraler
008377 Rivingen Ikke vurdert Karbonatmineraler
008374 Roresand Ikke vurdert Andre industrimineraler
008373 Roresand Ikke vurdert Andre industrimineraler
008203 Tyssekil Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

12

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
018129 Møretrå Ikke vurdert Sandstein og konglomerat
015645 Hestheia Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
015644 Fjæreheia Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
018128 Holvatnet Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
018136 Tøra Liten betydning Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

5


Antall forekomstområder totalt:

28


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse