English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Arendal kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
005233 Asperholmen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005227 Brattåsen Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005322 Haugenes Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005210 Klodeborg Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005232 Stølsvig Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
005187 Alve landgruve, alvekilen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005204 Barbu Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005205 Barbu Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005188 Bergsvik gruve, alvekilen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005218 Bråstad Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005217 Bråstad Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005216 Bråstad gruver Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005215 Bråstad skjerp Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005314 Buøya Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005226 Esketveit Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005321 Fjellsøygarden Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005191 Gundersbo Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005323 Haugnes Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005231 Hisøy Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
005212 Klodeborg Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005211 Klodeborg Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005235 Kolbjørnsvik Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005312 Kviteberget Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005313 Kviteberget Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005315 Langenes Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005223 Lærestveit Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005228 Natvik Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
005190 Neskilen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005189 Neskilen/gundersbo Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005213 Nødebru Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005214 Nødebru Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005222 Rannekleiv Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005229 Rykene Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005208 Solbergvatnet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005209 Solbergvatnet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005230 Stampeheia Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005320 Styggedalen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005225 Tingstveit Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005206 Torbjørnsbu Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005207 Torbjørnsbu Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005224 Væding Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005186 Vågsnes Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005219 Åmholt Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005220 Åmholt Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005221 Åmholt Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

45

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008283 Alve Ikke vurdert Feltspat
008285 Alvigen Ikke vurdert Feltspat
008194 Blågestadvatnet Ikke vurdert Feltspat
008295 Bubråten Ikke vurdert Feltspat
038953 Buvatn Not Assessed Silika
039079 Buøy feltspatgruve Not Assessed Feltspat
038952 Eikelihei Not Assessed Silika
008290 Flosta Ikke vurdert Feltspat
008288 Garta Ikke vurdert Feltspat
039080 Hamnevolds grube Not Assessed Feltspat
008286 Hella Ikke vurdert Feltspat
008291 Kjenes Ikke vurdert Feltspat
008368 Landbo Ikke vurdert Feltspat
008299 Landvik Ikke vurdert Feltspat
008278 Longum Ikke vurdert Feltspat
008287 Mørefjær Ikke vurdert Feltspat
039074 Mørfjær feltspatgruve Not Assessed Feltspat
008289 Narestø Ikke vurdert Feltspat
008294 Noddeland Ikke vurdert Feltspat
008315 Oddersland Ikke vurdert Feltspat
008293 Røysefjell Ikke vurdert Feltspat
008284 Sandå Ikke vurdert Feltspat
008192 Seldal Ikke vurdert Karbonatmineraler
008193 Sørsvatn Ikke vurdert Karbonatmineraler
008379 Vigeland Ikke vurdert Silika
008292 Vivesøl Ikke vurdert Feltspat
008280 Øynesvatnet Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

27

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
018138 Høyåsen Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
018137 Vangen Liten betydning Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

2


Antall forekomstområder totalt:

74


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse