English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Kristiansand kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
005142 Bjorvatnet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005141 Bueheia Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
014516 Buen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005143 Eik Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005040 Gjelsvatnet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005043 Gunvorsmyra Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005041 Hagen Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
005039 Kjevikheia Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005037 Kostølheia Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005038 Kvivika Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005035 Lømsland Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005144 Torjushei Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005145 Torsøya Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

13

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008036 Andås Ikke vurdert Feltspat
008037 Andås Ikke vurdert Feltspat
038394 Armfeldts dam Not Assessed Karbonatmineraler
008080 Boen Ikke vurdert Silika
008046 Gjernesheia Ikke vurdert Karbonatmineraler
008035 Grasåsen Ikke vurdert Feltspat
008033 Griserumpen Ikke vurdert Feltspat
008045 Grovika Ikke vurdert Feltspat
008031 Herøya Ikke vurdert Feltspat
008039 Oftenes Ikke vurdert Feltspat
008040 Risøy Ikke vurdert Feltspat
008044 Rona Ikke vurdert Silika
008034 Skjede Ikke vurdert Feltspat
038395 Solbergkrogen Not Assessed Karbonatmineraler
008043 Strømme Ikke vurdert Silika
008041 Søm Ikke vurdert Feltspat
008032 Torstennesset Ikke vurdert Feltspat
008042 Torsvik Ikke vurdert Feltspat
008038 Torsøy Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

19

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

32


Denne utskriften ble generert 20.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse