English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Lindesnes kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
005045 Bjelland Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005047 Grundeland Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005130 Homme Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005020 Håvardsland Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005044 Lia Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005125 Romedal Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005046 Støle Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

7

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008058 Holte Ikke vurdert Feltspat
008053 Imsa Ikke vurdert Feltspat
008047 Jørenstadheia Ikke vurdert Feltspat
008048 Jørenstadheia Ikke vurdert Feltspat
008051 Midbo Ikke vurdert Feltspat
008052 Njevre Ikke vurdert Feltspat
008057 Romedal Ikke vurdert Feltspat
008056 Rømteland Ikke vurdert Feltspat
008050 Spangereid Ikke vurdert Feltspat
008054 Svinøy Ikke vurdert Feltspat
008049 Trones Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

11

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
018116 Spangereid Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
018117 Spetteland Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

2


Antall forekomstområder totalt:

20


Denne utskriften ble generert 19.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse