English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Vegårshei kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
005316 Espelandsmyr Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005277 Simonstad-1 Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005351 Mørkhusdalen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005352 Nonnuten Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005310 Sandtjern Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005317 Selåsfjellet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005278 Simonstad-2 Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005311 Verland Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

8

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008348 Lia Liten betydning Grafitt
008347 Bjorvatn Ikke vurdert Grafitt
008336 Ekksjø Ikke vurdert Andre industrimineraler
008370 Espedalen Ikke vurdert Andre industrimineraler
008317 Haukåsen Ikke vurdert Andre industrimineraler
008318 Huldefjell Ikke vurdert Andre industrimineraler
008371 Kallarberg Ikke vurdert Andre industrimineraler
008319 Slettåsheia Ikke vurdert Andre industrimineraler
008365 Åslandsfjellet Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

9

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
018143 Myre Liten betydning Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

18


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse