English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Tvedestrand kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
005291 Høgåsen Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005326 Kroktjern Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005307 Laget-1 Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005308 Laget-2 Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005302 Langang Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005286 Nevestadheia Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005295 Solberg Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005319 Våland Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
005292 Auselmyra Ikke vurdert Energimetaller (U,Th)
005305 Baltjern Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005306 Holte Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005301 Jostadvatnet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005318 Kjørsletjern Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005303 Langåsen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005304 Langåsen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005289 Nevesttadheia Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005288 Nevesttadheia Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005287 Nevesttadheia Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005293 Rosseland Ikke vurdert Energimetaller (U,Th)
005300 Skafsås Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005299 Skafsås Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005309 Skjerkholt Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005297 Solberg Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005296 Solberg Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005294 Solberg Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005298 Solberg Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

26

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008369 Våland Ikke vurdert Silika
024538 Stokkebo Liten betydning Silika
008306 Auselmyra Ikke vurdert Feltspat
008312 Bjorodden Ikke vurdert Feltspat
008296 Dalen Ikke vurdert Feltspat
008311 Fredviken Ikke vurdert Feltspat
008300 Hamn Ikke vurdert Feltspat
008307 Heigruva Ikke vurdert Feltspat
008301 Hella Ikke vurdert Feltspat
008316 Hellersheia Ikke vurdert Feltspat
008303 Hovdan Ikke vurdert Feltspat
008304 Kibbevik Ikke vurdert Feltspat
008381 Kviteberg Ikke vurdert Silika
008308 Liaåsen Ikke vurdert Feltspat
008309 Lundedalen Ikke vurdert Feltspat
008302 Ospevik Ikke vurdert Feltspat
008305 Rosseland Ikke vurdert Feltspat
008298 Slettaheia Ikke vurdert Feltspat
008297 Slettaheia Ikke vurdert Feltspat
008310 Øygarden Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

20

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

46


Denne utskriften ble generert 26.05.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse