English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Froland kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
005331 Bøylestad Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005336 Seljeåsen Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005332 Skyttemyr Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005335 Dyngedal Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005324 Lyngrot Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005194 Mesel Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005334 Mjåvatnet Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005338 Torsland Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005337 Torsland Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
032726 Bjortjørn Liten betydning Spesialmetaller (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE)
005192 Bukkefjell Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
032728 Gloserheia Lokal betydning Spesialmetaller (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE)
005243 Lauvrak Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005328 Lyngrot Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005327 Lyngrot Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005325 Lyngrot Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005329 Lyngrot Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005193 Oksåsen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005333 Oland Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
034914 Skyttemyr Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005342 Uvatnet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005343 Uvatnet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005339 Uvatnet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005340 Uvatnet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005341 Uvatnet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005344 Ytretjern Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005345 Ørnekula Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

27

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008279 Glosheia Lokal betydning Feltspat
013052 Haukedalsfjell Lokal betydning Feltspat
013054 Haukedalslia Lokal betydning Feltspat
008232 Hellheia midtre Lokal betydning Silika
008230 Hellheia, søndre Ikke vurdert Feltspat
016167 Høgeliknatten midtre Lokal betydning Feltspat
013071 Langetjern Lokal betydning Feltspat
008216 Lauvrak (midtre brudd) Regional betydning Feltspat
008217 Lauvrak (nordre brudd) Regional betydning Feltspat
012848 Lauvrak (vestre brudd) Lokal betydning Feltspat
008272 Massævvatn Lokal betydning Feltspat
008228 Revefjell Regional betydning Feltspat
008245 Setetjern Lokal betydning Feltspat
008247 Søndre rambergåsen Nasjonal betydning Feltspat
008246 Sønnristjern, nordre Lokal betydning Feltspat
013061 Hellheia, nordre Lokal betydning Feltspat
016168 Høgeliknatten m-n Ikke vurdert Feltspat
016169 Høgeliknatten su Ikke vurdert Feltspat
008262 Lauvland, midtre Ikke vurdert Feltspat
008257 Lille kleivmyr Ikke vurdert Feltspat
008258 Rustfjellet Ikke vurdert Feltspat
013058 Rustfjellet, sør Ikke vurdert Feltspat
022455 Seljeåsen Ikke vurdert Silika
016148 Sparsås Ikke vurdert Feltspat
008233 Viemyråsen Ikke vurdert Feltspat
022457 Beltetjern Liten betydning Feltspat
008221 Bjellåsen Liten betydning Feltspat
013051 Bjorvassheia, øst Liten betydning Feltspat
008219 Fisketjern Liten betydning Feltspat
016149 Heidalstjern Liten betydning Feltspat
008231 Heilsmyr Liten betydning Feltspat
008227 Hellerfjell vestre Liten betydning Feltspat
008229 Hellerfjell, østre Liten betydning Feltspat
022456 Himmelsyna Liten betydning Silika
013064 Hishellarhøgda Liten betydning Feltspat
013042 Hoskulstjern Liten betydning Feltspat
008268 Høgedal Liten betydning Andre industrimineraler
016182 Høgeliknatten nordre Liten betydning Feltspat
038961 Kleivmyr Not Assessed Feltspat
013032 Kleivmyr, midtre Liten betydning Feltspat
013050 Krokmyra Liten betydning Feltspat
008249 Mellistjern Liten betydning Feltspat
008263 Mjåvatn Liten betydning Andre industrimineraler
008220 Nordre bjellåsen Liten betydning Feltspat
013060 Nordre elgåsen Liten betydning Feltspat
008218 Rundtomsmyråsen Liten betydning Feltspat
016161 Sjølskottlonheia Liten betydning Feltspat
022458 Storemyr Liten betydning Silika
013043 Tolltanglia, sør Liten betydning Feltspat
013012 Øygarden Liten betydning Feltspat
008251 Askeland Ikke vurdert Feltspat
038949 Augland Not Assessed Silika
013066 Bjortjernbekken Ikke vurdert Feltspat
016189 Bjortjernåsen Ikke vurdert Feltspat
008224 Bjorvatn Ikke vurdert Karbonatmineraler
008238 Blakstadbro Ikke vurdert Feltspat
013063 Blautemyr Ikke vurdert Feltspat
008261 Bøylestad Ikke vurdert Andre industrimineraler
008253 Dalsmo Ikke vurdert Feltspat
013059 Dyblemyr Ikke vurdert Feltspat
008254 Eivenstad Ikke vurdert Feltspat
008376 Espestøl Ikke vurdert Feltspat
008239 Fitje Ikke vurdert Feltspat
008267 Frygdefjell Ikke vurdert Andre industrimineraler
016190 Grimsdalsfjell Ikke vurdert Feltspat
008277 Grimstadplass Ikke vurdert Feltspat
038959 Grunntjenn Not Assessed Silika
008256 Hanebutjern Ikke vurdert Silika
008273 Heldalsvatnet Ikke vurdert Feltspat
008274 Helldalsmo Ikke vurdert Feltspat
008275 Helldøla Ikke vurdert Feltspat
008270 Hinebu Ikke vurdert Feltspat
016186 Hjuringhei Ikke vurdert Feltspat
008269 Horvedal Ikke vurdert Andre industrimineraler
016162 Høegeliknatten nord Ikke vurdert Feltspat
016194 Høgeliknatten Ikke vurdert Feltspat
016195 Høgeliknatten vu Ikke vurdert Feltspat
008225 Hålandsåsen Ikke vurdert Karbonatmineraler
008265 Håvatnet Ikke vurdert Andre industrimineraler
008266 Håvatnet Ikke vurdert Andre industrimineraler
013062 Isakfjell Ikke vurdert Feltspat
008332 Jommås Ikke vurdert Silika
008222 Kovland Ikke vurdert Feltspat
008276 Kringlemyr Ikke vurdert Feltspat
008271 Kroktveitjern Ikke vurdert Feltspat
016187 Kråkevasstoet Ikke vurdert Feltspat
008260 Langtjern Ikke vurdert Feltspat
008264 Lindstøl Ikke vurdert Andre industrimineraler
016188 Lona Ikke vurdert Feltspat
013068 Middagsknatten, vest Ikke vurdert Feltspat
008255 Nokkstjern Ikke vurdert Feltspat
008250 Plasstjern Ikke vurdert Feltspat
016201 Rasmusmyr åsen, vestre Ikke vurdert Silika
038955 Reiersøl Not Assessed Silika
013065 Revefjell, sør Ikke vurdert Feltspat
008252 Rislandstjern Ikke vurdert Feltspat
008240 Sanden Ikke vurdert Feltspat
008372 Seljestøl Ikke vurdert Andre industrimineraler
013070 Skinnfjordene Ikke vurdert Feltspat
013041 Småtjernliene Ikke vurdert Feltspat
008242 Solem Ikke vurdert Feltspat
016191 Tisletjern Ikke vurdert Feltspat
013056 Tjørnene Ikke vurdert Feltspat
038951 Trytetjern Not Assessed Silika
008248 Tveitdal Ikke vurdert Feltspat
013057 Våtåskammen Ikke vurdert Feltspat
016150 Våtåstoppen Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

107

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
018121 Håland Ikke vurdert Sandstein og konglomerat
015629 Mjåvatn i Ikke vurdert Sandstein og konglomerat
015634 Øynaheia i Ikke vurdert Sandstein og konglomerat
018123 Øynaheia ii Ikke vurdert Murestein
018124 Mjåvatn ii Ikke vurdert Sandstein og konglomerat
018125 Mjåvatn iii Ikke vurdert Sandstein og konglomerat
018126 Mjåvatn iv Ikke vurdert Sandstein og konglomerat
018139 Blakstad nedre Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
015643 Brattelandsås Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
018140 Sparsås Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
034129 Kverve-veråsen Ikke vurdert Skifer og hellestein
024650 Øynaheia iii Ikke vurdert Murestein

Antall forekomstområder :

12


Antall forekomstområder totalt:

146


Denne utskriften ble generert 18.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse