English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Lillesand kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
005179 Kornbrekke Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005234 Gitemark Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005183 Gladstad Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005178 Olstad Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

4

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008378 Glamsland Lokal betydning Feltspat
008190 Bjelland Ikke vurdert Karbonatmineraler
008189 Bronen Ikke vurdert Karbonatmineraler
008092 Nordbø Ikke vurdert Feltspat
008093 Sævik Ikke vurdert Feltspat
008094 Sævik Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

6

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
022942 Buene Ikke vurdert Gneis
015638 Ørsland Ikke vurdert Skifer og hellestein
015637 Åmland i Ikke vurdert Skifer og hellestein
015636 Åmland ii Ikke vurdert Skifer og hellestein
018119 Hisåsen Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
018118 Åmland iii Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

6


Antall forekomstområder totalt:

16


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse