English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Birkenes kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
005180 Høyelt Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005246 Orreknappen Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005181 Øverlandheia Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005033 Erkleiv Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005182 Løland Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

5

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
013055 Herrefossveien Liten betydning Feltspat
013069 Sauetjernheia Liten betydning Feltspat
008198 Begervatnet Ikke vurdert Feltspat
008197 Begervatnet Ikke vurdert Feltspat
008196 Begervatnet Ikke vurdert Feltspat
008235 Berketøltjern Ikke vurdert Feltspat
008211 Bjortjern Ikke vurdert Feltspat
008212 Bjortjern Ikke vurdert Feltspat
008089 Engebuåsen Ikke vurdert Feltspat
008149 Gjerustad Ikke vurdert Feltspat
008188 Grua Ikke vurdert Karbonatmineraler
008202 Herefoss Ikke vurdert Feltspat
008151 Katterås Ikke vurdert Feltspat
008150 Kjellvatn Ikke vurdert Feltspat
013044 Kolbrennerhytta Ikke vurdert Feltspat
008195 Krokedal Ikke vurdert Feltspat
008237 Krokvatnet Ikke vurdert Feltspat
008236 Krokvatnet Ikke vurdert Feltspat
008209 Landstveitvatn Ikke vurdert Feltspat
008213 Ljosvassbekken Ikke vurdert Feltspat
008234 Ljosvatnet Ikke vurdert Feltspat
008215 Ljosåsen Ikke vurdert Feltspat
008241 Moltetjernåsen Ikke vurdert Feltspat
008185 Myrene Ikke vurdert Feltspat
013045 Orremyråsen Ikke vurdert Feltspat
013047 Skåranelia Ikke vurdert Feltspat
013046 Skåremyr Ikke vurdert Feltspat
016193 Store ljosvann Ikke vurdert Feltspat
008226 Sundtjern Ikke vurdert Feltspat
016192 Sundtjern Ikke vurdert Feltspat
008210 Tereleiken Ikke vurdert Feltspat
008201 Topland Ikke vurdert Feltspat
008200 Topland Ikke vurdert Feltspat
008199 Topland Ikke vurdert Feltspat
008243 Tovdalselva Ikke vurdert Feltspat
008244 Tovdalselva Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

36

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

41


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse