English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Åmli kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
005347 Flaten-1 Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005348 Flaten-2 Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005349 Flaten-3 Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005240 Listølheia Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005346 Barlindåsen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
014514 Bjortjerndalen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005241 Smedland Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005242 Sundstøyl Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005350 Vassenden Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

9

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008282 Hovdefjell Ikke vurdert Feltspat
008334 Kleivane Ikke vurdert Feltspat
008333 Lia Ikke vurdert Feltspat
008214 Nelaug Ikke vurdert Feltspat
008281 Storbrua Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

5

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
018141 Vimme Liten betydning Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

15


Denne utskriften ble generert 15.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse