English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Evje og Hornnes kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
005253 Flåt/evje Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005255 Flåt/evje Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005254 Flåt/evje Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005175 Hisdalshei Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005370 Mykleåsen Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005256 Overlandshei Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005369 Åflaufjellet Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005252 Ånestølheia Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005250 Ånestølheia Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005249 Ånestølheia Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005248 Ånestølheia Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005247 Ånestølheia Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005251 Ånestølheia Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005257 Einerkilen Ikke vurdert Energimetaller (U,Th)
005239 Fjelestad Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005379 Gunnarsvatnet Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005238 Åpåsdal Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

17

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008144 Li gruve Lokal betydning Feltspat
008158 Saga Lokal betydning Feltspat
008169 Smenelia Liten betydning Feltspat
008160 Storemyr Liten betydning Feltspat
008179 Botnatjønn Ikke vurdert Feltspat
008182 Evjemoen Ikke vurdert Feltspat
008175 Flåt Ikke vurdert Feltspat
008168 Galteland Ikke vurdert Feltspat
008172 Haugen Ikke vurdert Feltspat
008161 Høgetveit Ikke vurdert Feltspat
008162 Høgetveit Ikke vurdert Feltspat
008163 Høgetveit Ikke vurdert Feltspat
008164 Kleggtveit Ikke vurdert Feltspat
008148 Klepp Ikke vurdert Feltspat
008173 Landsverk Ikke vurdert Feltspat
008157 Lauland Ikke vurdert Feltspat
008159 Lauland Ikke vurdert Feltspat
008145 Lid Ikke vurdert Feltspat
008180 Raudestøl Ikke vurdert Feltspat
008174 Tveit Ikke vurdert Feltspat
008170 Undeland Ikke vurdert Feltspat
008171 Undeland Ikke vurdert Feltspat
008147 Vanne Ikke vurdert Feltspat
008146 Vanne Ikke vurdert Feltspat
008165 Åmland Ikke vurdert Feltspat
008167 Åneland Ikke vurdert Feltspat
008166 Åneland Ikke vurdert Feltspat
008184 Ås Ikke vurdert Feltspat
008183 Ås Ikke vurdert Feltspat
008177 Åvesland Ikke vurdert Feltspat
008176 Åvesland Ikke vurdert Feltspat
008178 Åvesland Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

32

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

49


Denne utskriften ble generert 15.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse