English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Bykle kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
005382 Hovdenuten Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005383 Hovdenuten Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005381 Kobbernuten Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005380 Langvatn Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005384 Væringsdalen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005386 Væringsdalen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005385 Væringsdalen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

7

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008375 Bjåen Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

1

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
034299 Smylemoen Ikke vurdert Murestein

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

9


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse