English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
005048 Augland Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005028 Bognevassli Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005029 Flottorp Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005150 Grimevatnet Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005050 Hestad Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005126 Markeland Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005049 Moi Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005127 Ose Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005032 Rebbåsen Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005128 Rosfjord Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005030 Undalen Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005129 Vennestad Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005031 Vårdal Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)

Antall forekomstområder :

13

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008055 Eikjeland Ikke vurdert Feltspat
008074 Eitland Ikke vurdert Feltspat
008075 Ramsfjord Ikke vurdert Feltspat
008076 Sutnøy Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

4

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

17


Denne utskriften ble generert 27.11.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse