English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Bergen kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004820 Espeli Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004806 Gymmeland Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004805 Lynningen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004821 Salhus Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004831 Skjortanipa Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
015998 Trengereid Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
014526 Arna Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004810 Espeland Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004809 Haukeland Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004804 Hølle Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004811 Lundegård Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004713 Nygård Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004807 Riple-totland Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004808 Totland Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004812 Trengereid kobberforekomst Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

15

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007952 Risnes Liten betydning Karbonatmineraler
016838 Trengereiddalen Liten betydning Karbonatmineraler
007936 Marmorøyni Ikke vurdert Karbonatmineraler
007946 Tveit Ikke vurdert Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

4

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009504 Helldal Ikke vurdert Skifer og hellestein
009476 Krokeide Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

2


Antall forekomstområder totalt:

21


Denne utskriften ble generert 19.07.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse