English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004650 Kvalstad Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004651 Sandkvien Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004652 Svanøy Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

3

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007893 Havrøyna Ikke vurdert Feltspat
021241 Ongelsvannet Liten betydning Olivin
021243 Raudeberg Liten betydning Olivin
012362 Refvikvannet Liten betydning Olivin
007892 Grønenga Ikke vurdert Feltspat
007885 Standal Ikke vurdert Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

6

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009422 Lykkjebøen Liten betydning Skifer og hellestein
034309 Smyskorane Ikke vurdert Murestein

Antall forekomstområder :

2


Antall forekomstområder totalt:

11


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse