English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Sveio kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004726 Hovdaneset Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
004869 Kvitaneset Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
004697 Vandaskog Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004852 Vandaskog Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

4

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007900 Eltravåg Liten betydning Feltspat
016621 Kvitanes Liten betydning Silika
007899 Leite Liten betydning Feltspat
016622 Nordre buvika Liten betydning Silika
016624 Nordre langaneset Liten betydning Feltspat
016623 Store baien Liten betydning Feltspat
016625 Søndre langaneset Liten betydning Glimmermineraler
007898 Austbø Ikke vurdert Feltspat
007903 Avløypeneset Ikke vurdert Feltspat
007901 Haukås Ikke vurdert Feltspat
007904 Hidlesvågen Ikke vurdert Feltspat
037499 Mjelkevik Not Assessed Silika
007902 Mølstre Ikke vurdert Feltspat
037498 Mølstre (kvarts) Not Assessed Silika

Antall forekomstområder :

14

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
024653 Birkeland Lokal betydning Gneis
009460 Einstapevoll Regional betydning Skifer og hellestein
020453 Hauge Ikke vurdert Skifer og hellestein
009451 Mølstrevåg Ikke vurdert Gneis
009544 Lauvås Liten betydning Skifer og hellestein
009452 Vikse (1) Liten betydning Skifer og hellestein
009549 Vikse (2) Liten betydning Skifer og hellestein

Antall forekomstområder :

7


Antall forekomstområder totalt:

25


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse