English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Stord kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004754 Stordø Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004760 Barlindedalen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004752 Gullberg Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004753 Hysstad Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004761 Klokkehullet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004859 Kvernatjørn Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004758 Stordø Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004759 Stordø Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004755 Stordø Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004757 Stordø Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004756 Stordø Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004762 Tveit Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

12

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007918 Haukanes Liten betydning Karbonatmineraler
007919 Huglahammaren Liten betydning Karbonatmineraler
007925 Vikanes Liten betydning Karbonatmineraler
007917 Storsøya Ikke vurdert Karbonatmineraler
007921 Tveita Ikke vurdert Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

5

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
024824 Vikanes Liten betydning Marmor og kalkstein
009462 Sørstokken Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

2


Antall forekomstområder totalt:

19


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse