English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Tysnes kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004765 Gjersvika Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004701 Lyngøy Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004764 Onarheim Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004763 Skjeljavik Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004696 Vernøya Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)

Antall forekomstområder :

5

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007911 Skorpo Liten betydning Karbonatmineraler
007910 Sydnes Liten betydning Karbonatmineraler
007913 Elsåkerneset Ikke vurdert Karbonatmineraler
007933 Frøkjedalsvatnet Ikke vurdert Silika
007912 Laukhammar Ikke vurdert Karbonatmineraler
007914 Lembudal Ikke vurdert Karbonatmineraler
007909 Nyborg Ikke vurdert Karbonatmineraler
007908 Revhusåsen Ikke vurdert Karbonatmineraler
007907 Seløya Ikke vurdert Karbonatmineraler
007916 Storhaug Ikke vurdert Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

10

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009471 Hope (tufto) Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009469 Russøya Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009470 Litlavernøya Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

3


Antall forekomstområder totalt:

18


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse