English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Kvinnherad kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004714 Nygruva Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004729 Baugstø-1 Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004730 Baugstø-2 Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004691 Klubbehola Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004767 Ølve Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004719 Dunbakken Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004775 Dyråsen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004774 Dyråsen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004780 Femsteinvik Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004833 Fjelland Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004777 Fossanger Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004778 Fossåskardet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004703 Grønnevika Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004718 Gråskolt Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004768 Guldgruben Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004720 Hatlesteinsvatnet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004721 Hatlesteinsvatnet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004792 Haukaneset Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004787 Hisdalen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004785 Hisdalen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004723 Hytteheia Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004773 Jernsmauget Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004832 Kloster Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004791 Kvitsand Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004772 Løkke Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004717 Monsateigen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004779 Møller Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004771 Roaldstveit Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004770 Roaldstveit Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004868 Sandvikfjell Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004715 Seltevikfjell Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004716 Storhidleren Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004788 Svinland Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004766 Terøya Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004790 Valaheia Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004789 Valaheien Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004786 Varaldsøy Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004722 Vestervika Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004769 Vestre dalemyr Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

39

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007953 Nesodden Nasjonal betydning Silika
007940 Skjelnesodden Liten betydning Karbonatmineraler
007942 Øyarhamn Liten betydning Karbonatmineraler
007941 Åkre Liten betydning Karbonatmineraler
007920 Hilleøya Ikke vurdert Karbonatmineraler
007906 Matre Ikke vurdert Feltspat
007954 Monsateigen Ikke vurdert Silika
007956 Storhilder Ikke vurdert Silika

Antall forekomstområder :

8

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
012698 Berge Liten betydning Skifer og hellestein
012699 Bergspytt Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
012696 Eikeland Liten betydning Skifer og hellestein
012674 Fugleberg 1 Liten betydning Skifer og hellestein
012675 Fugleberg 2 Liten betydning Skifer og hellestein
012676 Fugleberg 3 Liten betydning Skifer og hellestein
012677 Fugleberg 4 Liten betydning Skifer og hellestein
012678 Fugleberg 5 Liten betydning Skifer og hellestein
012679 Fugleberg 6 Liten betydning Skifer og hellestein
012680 Fugleberg 7 Liten betydning Skifer og hellestein
012681 Fugleberg 8 Liten betydning Skifer og hellestein
009486 Hatlestrand Liten betydning Skifer og hellestein
012690 Hellebergsvik Liten betydning Skifer og hellestein
012691 Hellebergsvik (midtre) Liten betydning Skifer og hellestein
012692 Hellebergsvik (øvre) Liten betydning Skifer og hellestein
009458 Husnes Liten betydning Skifer og hellestein
012684 Kvitafjell (nord) 1 Liten betydning Skifer og hellestein
012685 Kvitafjell (nord) 2 Liten betydning Skifer og hellestein
012686 Kvitafjell (nord) 3 Liten betydning Skifer og hellestein
012687 Kvitafjell (nord) 4 Liten betydning Skifer og hellestein
012682 Kvitafjell 1 Liten betydning Skifer og hellestein
012683 Kvitafjell 2 Liten betydning Skifer og hellestein
012694 Sagvåg Liten betydning Skifer og hellestein
009488 Skjelnes Liten betydning Skifer og hellestein
012672 Skutlavik Liten betydning Skifer og hellestein
012673 Skutlavik (nord) Liten betydning Skifer og hellestein
012669 Tufta Liten betydning Skifer og hellestein
012668 Tufta (nedre) Liten betydning Skifer og hellestein
012670 Tufta (øvre) 1 Liten betydning Skifer og hellestein
012671 Tufta (øvre) 2 Liten betydning Skifer og hellestein
012688 Ytre nettland Liten betydning Skifer og hellestein
012697 Ølveshovda Ikke vurdert Skifer og hellestein
012693 Øvre sagvåg Liten betydning Skifer og hellestein
009459 Aksdal Ikke vurdert Skifer og hellestein
009493 Digraneset Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

35


Antall forekomstområder totalt:

82


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse