English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Ullensvang kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004793 Eitrheim Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004794 Lindvik Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004690 Middyrrustene Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004797 Mælen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

4

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007958 Kvalvik Ikke vurdert Silika
007963 Espe Ikke vurdert Silika
007959 Herrevardsnutane Ikke vurdert Silika
007897 Samlen Ikke vurdert Silika
007957 Solberget Ikke vurdert Silika
007896 Vikebygd Ikke vurdert Silika

Antall forekomstområder :

6

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009535 Kvernuri Regional betydning Skifer og hellestein
024869 Solesnes stein Regional betydning Skifer og hellestein
013134 Hellebrotet Regional betydning Skifer og hellestein
009515 Bjotveit Liten betydning Skifer og hellestein
009516 Kvalvik Liten betydning Skifer og hellestein
009496 Kvitno Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
013115 Mekjelsvik Liten betydning Skifer og hellestein
009536 Skare Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009517 Årekol Liten betydning Brynestein
034149 Aga Ikke vurdert Murestein
009497 Bleie Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009518 Kyrkjenes Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

12


Antall forekomstområder totalt:

22


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse