English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Eidfjord kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004795 Bjoreidalen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004706 Dyranuten Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004796 Fossli Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004712 Halne Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004711 Liset Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

5

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007962 Trælhaug Liten betydning Silika

Antall forekomstområder :

1

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009546 Dyranut Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009547 Eidfjord Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009548 Hæreidsjøen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

3


Antall forekomstområder totalt:

9


Denne utskriften ble generert 26.05.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse