English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Voss kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004800 Tvilde Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

1

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
017823 Fanndalen Liten betydning Silika
036954 Nærøydal-mølfjell anortositt Not Assessed Feltspat

Antall forekomstområder :

2

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009520 Møn Regional betydning Skifer og hellestein
009534 Nordheim Regional betydning Skifer og hellestein
024655 Grauaberget Ikke vurdert Skifer og hellestein
009533 Lemme Ikke vurdert Skifer og hellestein
009519 Vetlehagen Regional betydning Skifer og hellestein
009523 Istad Ikke vurdert Skifer og hellestein
009530 Nordre kvål Ikke vurdert Skifer og hellestein
009529 Saue Ikke vurdert Skifer og hellestein
009524 Håtveit Liten betydning Skifer og hellestein
009521 Veiso Liten betydning Skifer og hellestein
009525 Flatland Ikke vurdert Skifer og hellestein
009447 Nedkvitne Ikke vurdert Skifer og hellestein
039089 Nesbø Not Assessed Murestein
034151 Nordheim Ikke vurdert Skifer og hellestein
009531 Oppkvitno Ikke vurdert Skifer og hellestein
034341 Spildo Ikke vurdert Murestein

Antall forekomstområder :

16


Antall forekomstområder totalt:

19


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse