English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Kvam kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004798 Froastad Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004700 Ugletveit Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004693 Augastad Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004782 Gravdal Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004781 Rauneli Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004799 Tjosås Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004698 Tørvikenuten Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004695 Vårlinuten Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

8

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
016262 Høyviken gruber Lokal betydning Talk
007944 Solberg Liten betydning Karbonatmineraler
037679 Fyksesund Not Assessed Silika
007945 Hjartnes Ikke vurdert Silika
007955 Rauneli Ikke vurdert Silika

Antall forekomstområder :

5

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
024656 Haukeli Lokal betydning Skifer og hellestein
025040 Skålheim Lokal betydning Gneis
009492 Oma Liten betydning Skifer og hellestein
024903 Strandebarm Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009514 Froastad Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009487 Gravdal Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009513 Mødal Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

7


Antall forekomstområder totalt:

20


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse