English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Samnanger kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
016631 Kvitingsvatn Ikke vurdert Silika
007951 Oppheim Liten betydning Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

2

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009510 Kvernes Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009509 Årland Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

2


Antall forekomstområder totalt:

4


Denne utskriften ble generert 15.06.2024
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse