English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Bjørnafjorden kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004694 Øvredalen Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004783 Bårtveit Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004803 Lunde Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004776 Sunnfjordskardet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

4

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
017832 Eikelandsosen Ikke vurdert Silika
007960 Vanvik kvartsbrudd Liten betydning Silika
007939 Nesbjør Ikke vurdert Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

3

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
019809 Dale i Regional betydning Gneis
019811 Dale ii Lokal betydning Gneis
025122 Dale iii Lokal betydning Gneis
009543 Djupvika Lokal betydning Gneis
019816 Ådnadalen Ikke vurdert Sandstein og konglomerat
009480 Austestad Liten betydning Skifer og hellestein
020452 Berge Liten betydning Skifer og hellestein
009494 Bolstad Liten betydning Skifer og hellestein
009478 Dalland Liten betydning Skifer og hellestein
009479 Eikeland Liten betydning Skifer og hellestein
013621 Katlaberg Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009489 Kilen Liten betydning Skifer og hellestein
009481 Ljotådalen Liten betydning Skifer og hellestein
009475 Lysekloster Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009491 Teigland Liten betydning Skifer og hellestein
009495 Tveita Liten betydning Skifer og hellestein
013613 Vargaholet Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
013618 Vargavågen Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009473 Vargavågen syd Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009477 Lonane Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009474 Moberg Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009472 Røtinga Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

22


Antall forekomstområder totalt:

29


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse