English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Austevoll kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004801 Arereirhaugen Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004725 Fugløyvågen Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004858 Gjeiting Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004802 Raudabergtåi Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004724 Tverrberget Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)

Antall forekomstområder :

5

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007926 Salthella Liten betydning Karbonatmineraler
007929 Kvalvåg Ikke vurdert Karbonatmineraler
007930 Litlakalsøy Ikke vurdert Karbonatmineraler
007932 Møkster Ikke vurdert Karbonatmineraler
007931 Sengi Ikke vurdert Karbonatmineraler
007928 Ystaneset Ikke vurdert Grafitt

Antall forekomstområder :

6

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009467 Seiholmen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009537 Storvik Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009468 Bakholmen Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009466 Drøni Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009538 Rostøy Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
024721 Salthella Liten betydning Marmor og kalkstein
009541 Kjøpmannsholmen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009539 Klammerholmen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009542 Ståløyi Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

9


Antall forekomstområder totalt:

20


Denne utskriften ble generert 15.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse