English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Øygarden kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007935 Lokøyna Liten betydning Feltspat
007934 Tælavåg Liten betydning Feltspat

Antall forekomstområder :

2

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

2


Denne utskriften ble generert 19.06.2024
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse