English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007949 Langhelle Liten betydning Karbonatmineraler
007948 Sandvikfjellet Ikke vurdert Karbonatmineraler
007965 Skreidi Ikke vurdert Silika

Antall forekomstområder :

3

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
024911 Kvernhusdalen Liten betydning Gneis
009512 Skreanes Liten betydning Gneis
009506 Hana Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009508 Krokavatnet Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009507 Staveneset Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

5


Antall forekomstområder totalt:

8


Denne utskriften ble generert 21.01.2022
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse