English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Osterøy kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004816 Heigruva Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004818 Hosanger Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004817 Hosanger Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004814 Kleivebekk Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004819 Litland Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004813 Mykeliskår Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004815 Njåstadbrekken Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004692 Galteland Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004702 Gullberget Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004708 Herland Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004707 Kleiveland Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

11

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007947 Skaftå Liten betydning Karbonatmineraler
007961 Rødberg Ikke vurdert Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

2

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009505 Bruvik Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009502 Lonevågen Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

2


Antall forekomstområder totalt:

15


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse