English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Alver kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004704 Eknes Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004822 Espetveit Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004823 Hillandsklubben Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004829 Kidholmen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004709 Lindås Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004830 Seilfall Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004825 Soltveit Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004826 Tveitøy Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004710 Alversund Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004828 Askeland Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004705 Eknes Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004824 Grønskardet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004827 Lyseknappen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

13

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
019810 Erstad Ikke vurdert Gneis
009500 Alversund Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009501 Eikangervåg Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009499 Floni Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

4


Antall forekomstområder totalt:

17


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse