English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Masfjorden kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
016628 Sleire Liten betydning Silika
016629 Storavatnet Liten betydning Silika

Antall forekomstområder :

2

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

2


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse