English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Hyllestad kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
012380 Orkheia Nasjonal betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
012381 Ramsgrønova Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004655 Løland Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004656 Løland-2 Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004657 Løland-3 Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004658 Løland-4 Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
014530 Sellevoll Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

7

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007880 Smilde Ikke vurdert Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

1

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
015096 Drøsdal Ikke vurdert Annen naturstein
018599 Bjovika Liten betydning Kvernstein
018610 Bjørkåsen Liten betydning Kvernstein
018605 Borsholmen Liten betydning Kvernstein
018607 Eidehalsen Liten betydning Kvernstein
018604 Gil Liten betydning Kvernstein
018593 Gåsetjørna Liten betydning Kvernstein
018601 Hatlem Liten betydning Kvernstein
018598 Hyllestad Liten betydning Kvernstein
018596 Kvernsteinsparken Liten betydning Kvernstein
018594 Kyrkjefjellet Liten betydning Kvernstein
018600 Leirpoll Liten betydning Kvernstein
018595 Myklebust Liten betydning Kvernstein
018608 Rutle Liten betydning Kvernstein
018588 Rønset Liten betydning Kvernstein
018590 Rønsetlia-berge Liten betydning Kvernstein
018606 Sandalen Liten betydning Kvernstein
018612 Skor Liten betydning Kvernstein
018591 Stigedalen Liten betydning Kvernstein
018589 Stuberget-rønsetklubben Liten betydning Kvernstein
018592 Sæsol Liten betydning Kvernstein
018603 Sørbøvåg Liten betydning Kvernstein
018597 Vassenden Liten betydning Kvernstein
018611 Ytre gil Liten betydning Kvernstein
018602 Ytre hatlem Liten betydning Kvernstein
018609 Øynasanden Liten betydning Kvernstein

Antall forekomstområder :

26


Antall forekomstområder totalt:

34


Denne utskriften ble generert 19.07.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse