English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Sogndal kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004673 Festingdal Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004667 Lindane Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004674 Teigerberg Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

3

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007888 Storaskriki Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

1

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009409 Lindane Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009429 Holmavatnet Liten betydning Skifer og hellestein
023122 Hundsvatn Liten betydning Skifer og hellestein
009425 Leikanger Liten betydning Skifer og hellestein
009430 Oktarskardkollen Liten betydning Skifer og hellestein
009428 Rjupeskard Liten betydning Skifer og hellestein
009434 Øvstedalen Liten betydning Skifer og hellestein
009433 Djupadal Ikke vurdert Skifer og hellestein
009431 Kyrauga Ikke vurdert Skifer og hellestein
009432 Orrastadstølen Ikke vurdert Skifer og hellestein

Antall forekomstområder :

10


Antall forekomstområder totalt:

14


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse