English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Aurland kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007879 Jordalsnuten Internasjonal betydning Feltspat
010327 Nærøydalen Internasjonal betydning Feltspat
007878 Glashammaren Ikke vurdert Feltspat
007887 Hornsnipa Ikke vurdert Feltspat
007886 Hornsnipa Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

5

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

5


Denne utskriften ble generert 01.10.2023
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse