English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Lærdal kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004675 Frøningen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004677 Brattbakken Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004688 Buviki Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004689 Buviki Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004687 Buviki Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

5

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

5


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse