English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Årdal kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004686 Abøle Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004681 Blåberget Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004670 Brekke gruve (gruvefjellet) Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004684 Bremborg Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004669 Gruvefjellet Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004682 Kråsbakken Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004683 Midnes Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004680 Prins fredrik Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004679 Prins fredrik Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004671 St. olavs skjerp (gruvefjellet Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004678 Åsete Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004672 Offerdal Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

12

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007881 Uranostinden Ikke vurdert Olivin

Antall forekomstområder :

1

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009437 Naddvik Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009415 Ytre ofredal Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009417 Sletterust Ikke vurdert Skifer og hellestein

Antall forekomstområder :

3


Antall forekomstområder totalt:

16


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse