English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Askvoll kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004661 Gjervika Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004662 Grimeli - nedre Regional betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004663 Grimeli - øvre Regional betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004653 Merkesvik Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004649 Vågedalen Regional betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

5

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
012601 Værlandet Ikke vurdert Sandstein og konglomerat
009421 Bakkevatnet Liten betydning Skifer og hellestein
009418 Kumle Liten betydning Skifer og hellestein
009419 Sætre Liten betydning Skifer og hellestein
009420 Vilnes Liten betydning Skifer og hellestein

Antall forekomstområder :

5


Antall forekomstområder totalt:

10


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse