English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Sunnfjord kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
012376 Engebøfjellet Internasjonal betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
012379 Fureviknipa Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
012378 Naustdal Regional betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
012377 Steinkrossen Regional betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006803 Klettene Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

5

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
023802 Engebøfjellet Internasjonal betydning Andre industrimineraler
007894 Holsen Ikke vurdert Glimmermineraler
007883 Vassenden Ikke vurdert Silika

Antall forekomstområder :

3

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
022936 Nos Ikke vurdert Gneis
012825 Tverrgrova Ikke vurdert Gneis
012718 Øyebakkane Ikke vurdert Gneis
016052 Kviteneset Ikke vurdert Gneis
016051 Nosholten Ikke vurdert Gneis
034152 Østenstad Ikke vurdert Gneis

Antall forekomstområder :

6


Antall forekomstområder totalt:

14


Denne utskriften ble generert 17.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse