English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007884 Furuhovden Nasjonal betydning Olivin
007891 Bryggja Lokal betydning Olivin
021254 Straumen Liten betydning Olivin
007882 Flødevatn Ikke vurdert Silika
037380 Furenakken Silika

Antall forekomstområder :

5

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
019799 Lund Ikke vurdert Gneis
020818 Naustdal Ikke vurdert Gneis
020810 Nordfjordeid 1 Ikke vurdert Gneis

Antall forekomstområder :

3


Antall forekomstområder totalt:

8


Denne utskriften ble generert 27.11.2021
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse