English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Gloppen kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007877 Engesetåsen Liten betydning Olivin

Antall forekomstområder :

1

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009424 Sagefloten Ikke vurdert Skifer og hellestein
009423 Hunskor Liten betydning Skifer og hellestein
024658 Andenes Ikke vurdert Murestein

Antall forekomstområder :

3


Antall forekomstområder totalt:

4


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse