English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004457 Flåkahaugen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
010042 Ner-bjørnstadtjønna Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004462 Vikåsen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004330 Bakliåsen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004465 Bratsbergåsen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004466 Brattstigen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004339 Brøttemsvollen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004461 Fagerlia Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004459 Holstvollen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004456 Kleftstadåsen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004458 Klemetsaune Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004460 Kobberdammen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004328 Kyvatnet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004454 Leinan Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004468 Leirvikbukta Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004464 Liagruva Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004455 Lundås Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004335 Munkholmen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004543 Onsøyhamrane Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004463 Steinan Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004469 Tangvollvika Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004531 Theisendammen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004334 Trolla Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004329 Tunga Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004452 Ulriksdal Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004549 Valsetåsen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004467 Vika Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004333 Vikeraune Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

28

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007800 Blekkan Liten betydning Karbonatmineraler
007799 Estenstad Liten betydning Karbonatmineraler
007801 Liaåsen Ikke vurdert Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

3

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009331 Bakkaune Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009327 Bergheim Liten betydning Skifer og hellestein
015822 Dyrborg Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
021531 Reppe Liten betydning Sandstein og konglomerat

Antall forekomstområder :

4


Antall forekomstområder totalt:

35


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse