English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
000177 Fosdalen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000142 Skrattåsen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
007000 Christiansten grube Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006997 Damtjern Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000137 Gaulstad Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006987 Gaulstad grube nr 8 Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000291 Grunntjørna i Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000032 Grunntjørna ii Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000108 Grunntjørna iii Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000157 Grunntjørna iv Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006991 Gruvfjellet Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006989 Isbekkskjerpet Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000139 Mokk Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000141 Persgardshalla Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000146 Røtte Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000012 Sandnesodden Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000145 Sele Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000140 Storroktdal Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006985 Tjerngruben Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000011 Tjurrumyra Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000144 Tvestad Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000174 Aunekammen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000304 Ferjeheia Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
000169 Folla Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000172 Gauklia Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000221 Holden Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000173 Ramstjørna Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000167 Sekkenova Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000168 Simadalen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000171 Spildernytangen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000218 Stuvågfjellet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000170 Ørn Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

32

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007759 Følling Lokal betydning Karbonatmineraler
007718 Kjåppånvatnet Ikke vurdert Karbonatmineraler
007714 Sela Ikke vurdert Karbonatmineraler
007775 Sunnan Ikke vurdert Karbonatmineraler
007774 Fagerlisætra Liten betydning Karbonatmineraler
007717 Follavatnet Liten betydning Karbonatmineraler
007760 Frøset Liten betydning Karbonatmineraler
007761 Lein Liten betydning Karbonatmineraler
007758 Lund Liten betydning Karbonatmineraler
015094 Sparbu Ikke vurdert Olivin

Antall forekomstområder :

10

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
019806 Brandtsegg Ikke vurdert Gneis
020203 Kokkås Ikke vurdert Gneis
009297 Lilleberget Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009306 Ramstad Ikke vurdert Skifer og hellestein
015100 Følling Liten betydning Marmor og kalkstein
009296 Smolan Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009311 Hundtjernhalla Ikke vurdert Skifer og hellestein

Antall forekomstområder :

7


Antall forekomstområder totalt:

49


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse