English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
000307 Høyknes Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000181 Sølvbergklumpan Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000213 Haukøya Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000306 Helgefjell Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000178 Kolstad Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000219 Lyngenfjordbotn Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

6

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007713 Deråsbrenna Ikke vurdert Karbonatmineraler
018568 Elvalandet Liten betydning Silika
007767 Fjellset Liten betydning Karbonatmineraler
015080 Hundheivatnet Ikke vurdert Olivin
007766 Klinga Ikke vurdert Karbonatmineraler
015071 Mo Ikke vurdert Olivin

Antall forekomstområder :

6

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009316 Bangsund Ikke vurdert Gneis
015099 Deråsbrenna Ikke vurdert Marmor og kalkstein

Antall forekomstområder :

2


Antall forekomstområder totalt:

14


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse